توسعه سرزمین مادری

بازارگان کالا

 

 

مروری بر کشت فلفل دلمه ای گلخانه ای


خصوصیات و گیاهشناسی:
فلفل دلمه‌ای متعلق به تیره بادنجانیان است رنگ فلفل دلمه‌ای در مرحله رسیدگی به صورت قرمز و نارنجی و زرد و سبز  است. فلفل دلمه ای  از سبزیهای فصل گرم می‌باشد و نسبت به سرما و یخبندان و دماهای کمتر از 15درجه سانتیگراد بسیار حساس است و دمای پایه برای رشد فلفل در حدود 18درجه سانتیگراد است نیاز آبی فلفل دلمه ای در حدود 400 الی 1000 میلیمتر می‌باشد به طوری که رطوبت کم باعث ریزش گل و رطوبت زیاد باعث ریزش برگ می‌شود. فلفل را می‌توان در خاکهای شنی سبک تا رسی سنگین کشت نمود. خاک مناسب برای کشت آن خاکهای لوم یا لوم شنی است. شدت نور کم باعث ریزش گل می‌شود. به طور کلی با افزایش شدت نور در زمان گلدهی اگر کمبود رطوبت وجود نداشته باشد عملکرد افزایش خواهد یافت.

کاشت:

 فاصله بین ردیف، بین 1 تا 1.5 متر  و فاصله بوته ها از یکدیگر بین 25 تا 40 سانتی متر بر حسب نوع کشت است. و میزان متوسط بذر در هکتار 25 هزار می باشد. دوقتی بوته فلفل به ارتفاع 40سانتی متری رسید کلیه برگ ها و شاخه های فرعی و گل های آن را تا ارتفاع 20 سانتی متری هرس می کنیم وفقط اجازه می دهیم 3تا 5شاخه فرعی رشد نماید. معمولا در شرایط ایده ال نشاء پس از 30روز آماده انتقال به زمین اصلی است، مشروط به آن که دمای محیط خزانه در شب و روز بین15تا 20 درجه سانتی گراد باشد. با این شرایط می توان امیدوار بود که بذرها بین 5تا20 روز جوانه بزنند در این مرحله میزان نور برای باروری بهینه جوانه ها بین 12 تا 14ساعت در روز است.پس از گذشت3 تا4هفته گیاه جوان به اندازه 16 سانتی متر ارتفاع یافته و 2 برگ حقیقی داردکه اماده انتقال به زمین اصلی می باشد

داشت:

مى‌توان فلفل را در ردیف سبزى‌هاى پرتوقع از نظر مواد غذائى قرار داد. و حداکثر محصول با داشتن جیره غذایی کامل که احتیاجات گیاه را در طول مدت رشد در نظر داشته باشد و به تقسیط در اختیار گیاه قرار بگیرد، بدست می آید. 

برداشت:

زمان برداشت با توجه به زمان کاشت 6 تا 10 هفته پس از نشاءکارى شروع شده و فاصله برداشت ها بسته به شرایط محیطی تغذیه گیاه دارد و بهتر است میوه‌ها را با قیچى برداشت کرد و با توجه به حساسیت شاخه‌هاى فرعى که خیلى زود مى‌شکند باید دقت کافى در موقع برداشت به‌عمل آورد.

 

فاصله بین ردیف

میزان بذر در هکتار

فاصله در ردیف

عملکرد در هکتار

1 تا 1/5 متر

25 هزار عدد

25 تا 40 سانتی متر

25 تا 30 تن

 

ارقام فلفل دلمه ایی شرکت بازارگان کالا: