توسعه سرزمین مادری

بازارگان کالا

 

 

مروری بر کشت خربزه

 

گیاهشناسی و خصوصیات:

این گیاه بهترین نتیجه را در آب و هوای گرم و خشک می دهند و بر اساس منشأ خود طالب گرما و به ویژه نور است. هوای ابری و بارانی در موقع رسیدن میوه باعث می شود که خربزه طعم مطبوع و کیفیت لازم را پیدا نکند. دوره رویش این گیاهان بین 80 تا 100 روز متفاوت است. هرچند که خربزه در طیف وسیعی از انواع خاک ها کشت می شود ولی تنها در خاک های حاصلخیز که دارای مواد غذایی آلی و معدنی کافی باشند بهترین نتیجه را می دهند. مناسب ترین PH برای کاشت خربزه بین 6 تا 7 می باشد. در خاک های اسیدی رشد آن کاهش یافته و برگ ها به رنگ زرد مایل به سبز در می آیند.

کاشت:

در مناطق معتدل بذر آن را مستقیما در اواسط یا اواخر بهار و در مناطق گرمسیر کاشت در زمین اصلی در اواخر زمستان انجام می شود. فاصله بوته ها از یکدیگر 60 تا  90 سانتی متر و فاصله پشته ها 150 تا 200 سانتی متر می باشد.کاشت خربزه در ایران به صورت سنتی بوده و در برخی مناطق برای زودرس نمودن محصول و افزایش درآمد اقدام به استفاده از پلاستیک نموده که تاریخ کشت را یک ماه تا یک ماه و نیم جلو کشیده و محصول را زودرس می نمایند.

داشت:

هرس پس از چهاربرگه شدن بوته خربزه و ظهور اولین ساقه‌هاى فرعى وقتى که این ساقه‌ها به‌طول تقریبى 5 الى 10 سانتى‌متر است انجام می گیرد. ساقه اصلى را بعد از برگ دوم و از بالاى دو ساقه فرعى قطع مى‌کنند با قطع ساقه اصلى هر بوته خربزه داراى دو ساقه متقابل شده و تمام ساقه‌هاى فرعى ثانوى که به‌تدریج ظاهر مى‌شوند مجدداً حذف مى‌گردند. با رشد ساقه‌هاى فرعى تدریجاً گل‌هاى نر و ماده در آن ظاهر شده که پس از تلقیح گل ماده میوه تشکیل مى‌شود.

 

برداشت:

 

فاصله بین  ردیف

میزان بذر در هکتار

فاصله در ردیف

عملکرد در هکتار

1/5 تا 2 متر

15000عدد

30 تا 40 سانتی متر

30 تا 40 تن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رقم خربزه شرکت بازارگان کالا: