توسعه سرزمین مادری

بازارگان کالا

 

 

مروری بر کشت بادمجان گلخانه ای

 

گیاهشناسی و خصوصیات:

بادمجان گیاهی  با ساقه های قوی وخشن می باشد. در مناطق گرمسیر بذر بادمجان را در بهمن ماه و در مناطق معتدل در فروردین ماه در خزانه می کارند.پس از آن که بوته های آن چهاربرگه شدند آنها را از خزانه خارج ساخته و به فاصله 75 سانتیمتر از یکدیگر روی ردیف ها نشاء می کنند.فاصله بین ردیف ها بایستی یک متر منظور گردد.در طول تابستان هر چهار روز یک مرتبه آبیاری ضرورت دارد.بادنجان به سرما و یخبندان حساس است دماهای کمتر از 16 درجه سانتی گراد می‌تواند خسارت بار باشد بهترین دما در روز 24 الی 29 درجه سانتیگراد، و در شب 18 تا 24 درجه سانتی گراد می‌باشد

کشت:

 بادمجان  به دو طریق کشت مستقیم و نشا کشت  می شود. در کشت مستقیم بعد از تمام شدن سرما در بهار کشت می شود ولی می توان در گلخانه اقدام به تهیه خزانه کرد.فاصله خطوط کاشت حدود 60  تا 70 سانتی متر تغییر می کند. تولید نشا در  حدود 8 تا 12 هفته است فاصله بوته‌ها بر روی ردیف‌ها بهcm  100-80 می‌رسد. عمق کاشت بذر هم حدود1 الی 1/5 سانتی متر است. بادنجان در زمین‌های مرطوب و سرد محصول خوبی نمی‌دهد و به طور کلی به گرما و آفتاب فراوان نیاز دارد.خاک مزرعه باید عمیق، حاصلخیز و زهکشی خوبی داشته باشد و ترجیحاً از نوع شنی لومی باشد. pH  مناسب برای آن 5/5 الی 6/5 است. در کشت مستقیم، زمان بذرپاشی در فصل بهار و پس از رفع خطر سرماهای بهاره است. در کشت نشایی نشاها را در مرحله چهار برگه‌شدن و به محض مساعد شدن هوا و برطرف شدن سرما به زمین اصلی منتقل می‌سازند.

 داشت:

هرس بوته بادنجان در ایران معمول نیست ولى در بعضى از مواقع مثلاً در کشت گلخانه‌اى براى به‌دست آوردن محصول بیشتر و بهتر مى‌توان اقدام به هرس بوته نمود. عمل هرس به این ترتیب است که ابتدا دو شاخه فرعى تحتانى را حذف کرده و سپس انتهاى دو ساقه فرعى ثانوى را بعد از برگ چهارم یا پنجم قطع مى‌کنند. بعد از این عمل دو ساقه فرعى بعدى را نیز به‌همین ترتیب قطع کرده و در نهایت انتهاى ساقه اصلى نیز قطع مى‌گردد مصرف 30 الی 40  تن در هکتار کود دامی قابل توصیه است.

برداشت:

 باید توجه داشت که میوه‌های برداشت شده به سرما حساس بوده و اگر دمای انبار کمتر از 10 درجه سانتیگراد،  باشد به شدت آسیب دیده، سطح آن‌ها لکه‌دار و حفره حفره شده و یا پوسیده می‌گردند در دمای 10 تا 15 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 95%  به مدت 7 الی 10 روز می‌توان میوه را با شرایط و کیفیت خوب نگهداری کرد برداشت بادمجان، از اواخر خردادماه آغاز می شود و تا اواخر مهرماه ادامه خواهد داشت

 

 

فاصله بین ردیف

میزان بذر در هکتار

فاصله در ردیف

عملکرد در هکتار

  1 الی 1/5 متر

20 تا 25 هزار عدد

  75 سانتی متر

35 تا 40 تنارقام بادمجان شرکت بازارگان کالا: