توسعه سرزمین مادری

بازارگان کالا

 

 

مروری بر کشت کدو

 

 

 گیاهشناسی و خصوصیات:

گیاهی است روز بلند و دمای مورد نیاز برای جوانه زنی بذور حداقل  12 درجه سانتیگراد ولی دمای مطلوب برای رویش 25 تا 30 درجه است. رویش این گیاه در دمای زیر 14 درجه سانتیگراد متوقف می شود. برگها به شدت به سرما حساس است به طوری که در مای 1 تا 2 درجه سانتیگراد گیاه دچار سرمازدگی شده و خشک می شوند. این گیاه قادر است خشکی را تحمل کند. در صورت خشکسالیهای طولانی مدت ریشه قادر به جذب رطوبت از اعماق خاک خواهد بود. دوره رویش این گیاه بسته به رقم و شرایط اقلیمی بین 120 الی  140 روز است.

 کاشت:

کدو برای رویش به خاک خاصی نیاز ندارد ولی خاکهای با بافت متوسط و غنی از مواد غذایی خاکهای مناسبی برای کشت می باشد. کشت در خاکهای اسیدی و مناطق سرد و همچنین در زمینهایی که سطح آب زیرزمینی آن بالاست نباید کشت شود. کدو به اکثر علف کشها حساس است.

داشت:

عملیات داشت شامل 2الی 3مرحله وجین علف هرز و استفاده از کود سرک در دو نوبت  می باشد

 برداشت: 

باید میوه‌ها را در مرحله‌اى که نسبتاً کوچک هستند برداشت کرد. ضمناً در موقع برداشت بهتر است از یک چاقوى تیز استفاده شود، زیردم میوه محکم به بوته چسبیده است و اغلب در موقع برداشت قسمتى از بوته کنده مى‌شود زمان برداشت کدو موقعى است که میوه به حداکثر کیفیت خود رسیده باشند. معمولاً میوه‌هاى را در اواخر فصل و قبل از رسیدن سرما و یخبندان برداشت مى‌کند.

 

 

فاصله بین ردیف

میزان بذر در هکتار

فاصله در ردیف

عملکرد در هکتار

1/5 متر

12 تا 15 هزار عدد

40 تا 50 سانتی متر

20 تا 30 تن

 

ارقام کدو در شرکت بازارگان کالا: