توسعه سرزمین مادری

بازارگان کالا

 

 

مروری بر کشت باقلا

 گیاهشناسی و خصوصیات:

 باقلا گیاهی است یکساله که پس از کاشت و جوانه زنی لپه های آن در داخل خاک می مانند. دارای گلهای خوشه ای است. در هر غلاف 3 الی 6 بذر وجود دارد. گرده افشانی به صورت خود گشنی و گرمای زیاد می تواند همانند نخود فرنگی باعث اختلالات رشد جنین گردد که نتیجه آن افتادن گلها و یا کم شدن تعداد دانه در غلاف است. با رسیدن دانه ها پوست غلاف ها ضخیم شده و رنگ آن به علت اکسیداسیون تیروزین سیاه می شود. باقلا گیاهی با عمر کم، مقاوم به خشکی و پر شاخ و برگ است. محصول طی 2 تا 3 ماه می رسد. باقلا محصول فصل خنک است و سرمای تا 5- درجه را تحمل می کند گرمای زیاد باعث کاهش گل و میوه می شود.  نسبتاً روز بلند است و زمین های سنگین و نیمه سنگین با رطوبت کافی را می پسندد. احتیاج این گیاه به آب زیاد است. از گیاهان بسیار حساس به خشکی در مرحله گلدهی است اگر حدود 3 هفته قبل از گلدهی هوا سرد شود باعث سقط جنین در مرحله گلدهی می شود. بارندگی، رطوبت بالا و هوای ابری تشکیل گل و میوه را کاهش می دهد. 

 کاشت:

زمان کاشت باقلا زمانی است  که گرمای تابستان تمام شده و سرمای زمستان شروع نشده باشد. باتوجه به موارد فوق بهترین فاصله زمانی برای کاشت باقلا از نیمه دوم مهر تا اوایل آذرماه بسته به منطقه کشت و نوع بذر می باشد. بذر باقلا را در مناطق شمال ایران در عمق 5 سانتیمتری و به فاصله 10 سانتیمتر از همدیگر در اواسط پاییز می کارند.

 

 

داشت:

 برای مراقبت باقلا معمولاً یک تا دو دفعه وجین لازم است و در مرحله تشکیل غلاف کود کامل را به صورت سرک به گیاه می دهند. از افات و بیماریهای مهم باقلا می توان به شته سیاه باقلا و سوسکهای حبوبات و از بیماریها زنگ باقلا، بیماری لکه سیاه برگ و لکه قهوه ای برگ باقلا اشاره کرد

 برداشت:

محصول باقلا را به دو صورت سبز و خشک می توان مورد استفاده قرار داد:

 باقلای سبز را پیش از زرد شدن برگها یا غلافها بایستی برداشت نمود به طوری که دانه های داخل غلاف سبزی وتازگی خود راکاملاً حفظ کرده باشند

 برداشت محصول دانه خشک موقعی است که اکثر غلاف ها از سبز به قهو ه ای تغییررنگ داده و قاعده غلافها سیاه شده باشند و رطوبت در حدود 16 درصد برسد.

 

فاصله  بین ردیف

میزان بذر در هکتار

فاصله در ردیف

عملکرد با غلاف در هکتار

40 تا 60 سانتی متر

80 تا 100 کیلوگرم

30 تا 40 سانتی متر

15 تا 20 تن

             

                    

ارقام باقلا شرکت بازارگان کالا: