توسعه سرزمین مادری

بازارگان کالا

 

 

مروری بر کشت لوبیا سبز

 

گیاهشناسی و خصوصیات:

لوبیا سبز به دو صورت لوبیای پابلند  (var. vulgaris) و لوبیای پا کوتاه(var. nanus) که نوع اخیر آن از نظر اقتصادی و سطح زیر کشت دارای اهمیت بیشتری است. لپه های لوبیا بر خلاف نخود فرنگی و باقلا از هیپوکوتیل در بیرون از خاک تشکیل می شوند و پس از اینکه مواد غذایی خود را از دست دادند از بین می روند. برای رشد و نمو دمای بین 18 تا 25 درجه را نیاز دارد. به سرما حساس بوده و در دمای پایین تر از 4 درجه آسیب می بیند. حداقل دما برای جوانه زنی لوبیا بین 6 تا 8 و برای رشد و نمو 9تا 10 درجه است. خاک های کمی اسیدی برای این گیاه بهتر است و مناسبترین PH بین 6 تا 6/5 است. نسبت به نمک حساس و کاشت دانه نباید بلافاصله بعد از دادن کود دامی به زمین باشد. تشکیل گل در لوبیا تحت شرایط طول روز و گرما انجام می گیرد دمای زیاد در روزهای بلند باعث عدم تشکیل گل در گیاه می شود دمای پایین نیز می تواند عمل مشابه یعنی باعث عدم تشکیل گل و یا پس از تشکیل گل باعث ریزش آن گردد.

 کاشت:

در انتخاب رقم برای کاشت،  بی نخ بودن و گرد بودن غلاف اهمیت دارد. غلاف لوبیا سبز سرعت تنفسی بالایی دارد و باید در دمای حدود 5 درجه نگهداری شود لوبیا در تمام شرایط اب و هوایی قابل کشت است اما در شرایط خیلی گرم به شدت افت عملکرد دارد همچنین خاکهای که بیش از حد سبک یا سنگین است برای کشت مناسب نمی باشد

داشت:

 به طور کلی در زراعت لوبیای معمولی یک بار وجین و یک بار سله شکنی انجام می دهند لوبیا نسبت به سله خاک حساس‌ترین سبزى مى‌باشد. ضمناً اگر به‌موقع آبیارى نشود ساقه‌اى که در حال خارج شدن از خاک مى‌باشد مى‌شکند. براى جلوگیرى باید در مرحله کاشت تا سبز شدن کامل سطح خاک مرطوب باشد. آفات و بیماری های لوبیا را می توان با اقداماتی از قبیل تناوب، استفاده از بذر مرغوب و کاشت انواع مقاوم و ضد عفونی نمودن بذر کنترل کرد.

 برداشت:

 ارقام پاکوتاه حدود 60 روز پس از کاشت و ارقام پا بلند حدود 65 الی 75  روز پس از کاشت قابل برداشت هستند. لوبیا اگر دیر برداشت شود غلافها خشبی و نخ دار می شوند و هم چنین تولید غلافهای بعدی مختل می شود. زمانیکه دانه ها به یک چهارم اندازه نهایی خود رسیدند یا طول غلاف یک سوم اندازه نهایی اش شد قابل برداشت است  تعداد دفعات برداشت تابع آب و هوا بوده و شامل 2 تا 3 برداشت مى‌باشد. برداشت به‌موقع باعث بهبود کیفیت شده و به‌علاوه تعداد برداشت بیشتر، باعث افزایش محصول مى‌گردد. در برداشت با دست معمولاً هر کارگر قادر است در حدود 75 تا 100 کیلوگرم در روز برداشت نماید.

فاصله بین  ردیف

میزان بذر در هکتار

فاصله در ردیف

عملکرد در هکتار

30 تا 50 سانتی متر

100کیلوگرم

10 تا 15 سانتی متر

10 الی 12 تن


ارقام لوبیا سبز شرکت بازارگان کالا: