خدمات کالا

شرکت بازارگان کالا جهت تحقق ارزش‌های خود، ارائه خدمات پیش و پس از فروش را وظیفه ذاتی خود می‌داند. لذا خدمات مختلفی از جمله آموزشی، ترویجی و تبلیغاتی را به خریداران محترم ارائه می‌نماید. شما می‌توانید جهت دریافت این خدمات فرم ذیل را تکمیل و ارسال نموده تا همکاران ما آن را در اولین فرصت بررسی و پیگیری نمایند.