نظر سنجی سایت

پاسخ گو عزیز، از اینکه ما را در رسیدن اهداف مان یعنی تامین نیاز های مشتری و افزایش رضایت آنها یاری می رسانید، سپاسگذاریم. پرسشنامه زیر به منظور آگاهی از نظرات شما و استفاده از آنها برای بهبود کیفیت سایت کنونی و ارائه بهتر خدمات، طراحی شده است؛ لذا خواهشمندیم هر یک از سوال های ذیل را مطالعه و با دقت به سوالات پاسخ دهيد.