نظرسنجی طرح های تبلیغاتی

پاسخ گو عزیز، از اینکه ما را در رسیدن اهداف مان یعنی تامین نیاز های مشتری و افزایش رضایت آنها یاری می رسانید از شما تشکر می نماییم. نظر سنجی زیر در خصوص میزان مناسب بودن طرح های تبلیغاتی شرکت بازارگان کالا در خصوص موضوعات مختلف می باشد. لذا از شما خواهشمند است هر یک از طرح های ذیل را مشاهده و به آن بر اساس نظر خود امتیاز بدهید.


  • به هر یک از طرح های ذیل چه امتیازی می دهید:
    ( بهترین طرح با امتیاز 5 و بدترین طرح با امتیاز 1 مشخص می شود)


  • طرح اول:  • طرح دوم:  • طرح سوم:  • طرح چهارم:  • طرح پنجم: