نظر سنجی

پاسخ گو عزیز، از اینکه ما را در رسیدن اهداف مان یعنی تامین نیاز های مشتری و افزایش رضایت آنها یاری می رسانید از شما تشکر می نماییم. شما مخاطب عزیز می توانید با مطالعه هر یک از انواع نظر سنجی های ما که در ذیل آمده، در صورت تمایل در هر یک از نظر سنجی های ما شرکت نموده و ما را در رسیدن شما به اهدافمان که همانا خدمت رسانی بیشتر به شما مخاطبان عزیز می باشد یاری رسانید.

این نظر سنجی در خصوص میزان مناسب بودن طرح های تبلیغاتی شرکت بازارگان کالا در خصوص موضوعات مختلف می باشد.

ورود به نظر سنجی طرح های تبلیغاتی بازارگان کالا - تعداد سوالات 5 عدد

این نظر سنجی در خصوص کیفیت سایت جدید شرکت می باشد.

ورود به نظر سنجی سایت بازارگان کالا  - تعداد سوالات 8 عدد

 با توجه به اهمیت سنجش رضایت مشتریان، شرکت بازارگان کالا در نظر دارد کیفیت کالا و خدمات خود را از طریق پرسشنامه زیر مورد ارزیابی قرار دهد.

ورود به سنجش رضایت مشتری از کالا و خدمات بازارگان کالا