ایمنی محیط زیست

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از آخرین تازه های بازارگان کالا مطلع شوید
Something went wrong. Please check your entries and try again.

طبق آمار جهانی ، سالانه بیش از 2 میلیون نفر بر اثر استفاده نادرست سموم کشاورزی دچار مسمومیت می شوند با توجه به اهمییت این موضوع وقت آن رسیده است که با فرا گیری اصول ایمنی و افزایش آگاهی  کاربران نهاده های کشاورزی ، سطح سلامت کشاورزان را ارتقا دهیم و تهدیدات موجود را به حداقل برسانیم .

حفظ محیط زیست برای نسل های آینده یکی از اولویت های امروز بخش کشاورزی است که اهمیت آن هر روز بیشتر از دیروز مورد توجه قرار می گیرد . در شرکت بازارگان کالا ما به دنبال راه هایی هستیم که بدون صدمه به محیط زیست کشاورزی پایدار و سبز را توسعه دهیم .

سلامت هر جامعه از مزرعه می آید

تحقیقات ثابت کرده که رابطه تنگا تنگی بین خاک سالم ، گیاه سالم  و انسان سالم وجود دارد و اکثر کمبود ها و بیماری های انسانی به سوتغذیه (سونامی خاموش) بر می گردد .

بیش از 86 % مردم کشور دچار گرسنگی سلول می باشند و رتبه کشورما از میان 192 کشور جهان 123 است که  با غنی سازی محصولات کشاورزی و با استفاده از کودهای مناسب در مزارع و باغها می توان سلامت جامعه را ارتقا داد . امروزه استفاده نادرست و غیر علمی از نهاده های کشاورزی باعث تجمع مواد مضر در محصولات غذایی شده و سلامت مصرف کنندگان را تهدید می کند . شرکت بازارگان کالا با ارائه با کیفیت ترین نهاده های کشاورزی ، سموم با دوره کارنس پایین و کودهایی با حداقل باقمانده در محصول گام های بلندی در زمینه ارتقاء سلامت جامعه برداشته است .