محصول سالم

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از آخرین تازه های بازارگان کالا مطلع شوید
Something went wrong. Please check your entries and try again.

طبق آمار جهانی ، سالانه بیش از 2 میلیون نفر بر اثر استفاده نادرست سموم کشاورزی دچار مسمومیت می شوند با توجه به اهمییت این موضوع وقت آن رسیده است که با فرا گیری اصول ایمنی و افزایش آگاهی  کاربران نهاده های کشاورزی ، سطح سلامت کشاورزان را ارتقا دهیم و تهدیدات موجود را به حداقل برسانیم .

حفظ محیط زیست برای نسل های آینده یکی از اولویت های امروز بخش کشاورزی است که اهمیت آن هر روز بیشتر از دیروز مورد توجه قرار می گیرد . در شرکت بازارگان کالا ما به دنبال راه هایی هستیم که بدون صدمه به محیط زیست کشاورزی پایدار و سبز را توسعه دهیم .

سلامت هر جامعه از مزرعه می آید

تحقیقات ثابت کرده که رابطه تنگا تنگی بین خاک سالم ، گیاه سالم  و انسان سالم وجود دارد و اکثر کمبود ها و بیماری های انسانی به سوتغذیه (سونامی خاموش) بر می گردد .

بیش از 86 % مردم کشور دچار گرسنگی سلول می باشند و رتبه کشورما از میان 192 کشور جهان 123 است که  با غنی سازی محصولات کشاورزی و با استفاده از کودهای مناسب در مزارع و باغها می توان سلامت جامعه را ارتقا داد . امروزه استفاده نادرست و غیر علمی از نهاده های کشاورزی باعث تجمع مواد مضر در محصولات غذایی شده و سلامت مصرف کنندگان را تهدید می کند . شرکت بازارگان کالا با ارائه با کیفیت ترین نهاده های کشاورزی ، سموم با دوره کارنس پایین و کودهایی با حداقل باقمانده در محصول گام های بلندی در زمینه ارتقاء سلامت جامعه برداشته است .